3. Jak objednat?

← Předchozí Vlastnosti prodávaného zboží

Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace kupujícího na internetovém obchodě vzniká kupujícímu uživatelský účet. Kupující může z uživatelského účtu provádět objednávání zboží.

3.2 Při registraci je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Košík

3.6 Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné včetně balného. Poplatek za poštovné a případné dobírečné jsou uvedené zvlášť na základě zvoleného typu doručení. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.7. Všechny ceny internetového obchodu jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající je plátce DPH. Rekapitulace DPH je uvedena na daňovém dokladu, který obdrží kupující elektronicky po zaplacení objednávky.

3.8 Ceny jsou zadávány prodávajícím v CZK (Česká koruna). Pro zákazníky mimo Českou republiku lze měnu internetového obchodu přepnout na EUR (Euro), v tom případě jsou ceny přepočítány podle aktuálního kurzu (zdroj: Evropská centrální banka).

3.9 Objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku (dále jen “košík”) internetového obchodu.

3.10 Obsah košíku může kupující kdykoliv před objednáním upravit změnou množství, odebráním či přidáním zboží.

Objednání, kupní smlouva

3.11 Před objednáním zvolí kupující způsob úhrady a doručení zboží.

3.12 Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.13 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.14 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

→ Další Možnosti úhrady