6. Vyřízení objednávky

← Předchozí Způsoby doručení

6.1 Po objednání kupujícím, objednávka prochází následujícími stavy, o kterých je kupující informován na elektronickou adresa kupujícího, kterou v objednávce uvedl.

  • Přijata. K přijetí objednávky dochází automaticky po objednání kupujícím.
  • Čekání na platbu. Pokud kupující zvolí způsob platby ručním bankovním převodem, tento stav objednávky vyjadřuje, že očekávaná platba ještě nebyla připsána na účet prodávajícího.
  • Zpracovává se. Internetový obchod připravuje fyzickou realizaci objednávky.
  • Čeká na vyřízení. Fyzická realizace objednávky. Připraveno máme jen omezené množství pražené kávy. Často kávu pražíme až na základě objednávky.
  • Dokončeno. Objednávka je vyzvednuta v kafe krámku, doručena prodávajícím nebo předána dopravci.
  • Zrušeno. Prodávající nebo kupující odstoupil od kupní smlouvy (viz “Odstoupení od kupní smlouvy, reklamační řád”).

Lhůty

6.2 Prodávající se zavazuje dokončit objednávku do 5-ti kalendářních dnů. Cílem Café Monte Cintu je dokončit objednávku k plné spokojeností zákazníka.

6.3 Pokud dojde z provozně-technických důvodů ke zdržení, prodávající neprodleně informuje kupujícího. Kupující může na základě této skutečnosti odstoupit od smlouvy.

 → Další Odstoupení od smlouvy, reklamace